zimnyryb: i give myself very good advice, but i very seldom follow it (spn: impala)
[personal profile] zimnyryb
[Error: unknown template qotd] Polski wiersz, bo - cytując Wajdę - „Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku".


Szkic do erotyku współczesnego Różewicza (cały, bo nie potrafię wybrać tylko jednego wersu z tego utworu):

A przecież biel
najlepiej opisać szarością
ptaka kamieniem
słoneczniki
w grudniu

dawne erotyki
bywały opisami ciała
opisywały to i owo
na przykład rzęsy

a przecież czerwień
powinno opisywać się
szarością słońce deszczem
maki w listopadzie
usta nocą

najplastyczniejszym
opisem chleba
jest opis głodu
jest w nim
wilgotny porowaty ośrodek
ciepłe wnętrze
słoneczniki w nocy
piersi brzuch uda Kybele

źródlanym
przeźroczystym opisem
wody
jest opis pragnienia
popiołu
pustyni
wywołuje fatamorganę
obłoki i drzewa wchodzą
w lustro

Brak głód
nieobecność
ciała
jest opisem miłości
jest erotykiem współczesnym


i


I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc

Z Elegii o chłopcu polskim Baczyńskiego.
 

Date: 24/4/10 13:43 (UTC)
From: [identity profile] zimnyryb.livejournal.com
Yes, of course, no problem. Thanks for telling me :)

Profile

zimnyryb: i give myself very good advice, but i very seldom follow it (Default)
zimnyryb

April 2009

S M T W T F S
   1234
567891011
121314 15161718
19202122232425
2627282930  

Style Credit

Page generated 21/9/17 22:57
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags